25 listopada 2022

Bezpłatne narzędzia Ministerstwa Zdrowia: Konto Pacjenta (IKP), aplikacja na telefon mojeIKP

Centrum e-Zdrowia udostępnia dwa bezpłatne rozwiązania cyfrowe, które w znaczący sposób ułatwiają opiekę nad zdrowiem dzieci. Dzięki tym narzędziom rodzice mogą załatwić szereg spraw zdrowotnych swoich dzieci online.

Pierwsze z nich to Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl. Na stronie znajduje się informacja o funkcjonalnościach IKP, a także poradnik logowania. Drugie to aplikacja na telefon mojeIKP, która daje dostęp do szeregu funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta.  Sposób uruchomienia i logowania jest dość prosty, narzędzie jest intuicyjne i stale wzbogacane o nowe funkcjonalności.

Rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS, ma automatycznie dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta oraz jego dokumentów medycznych przez aplikację mojeIKP. Może też upoważnić do takiego dostępu drugiego rodzica. Uruchomiona funkcjonalność ułatwia skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku, np. co robić, gdy dziecko traci przytomność, jak reanimować, jak ułożyć w bezpiecznej pozycji, wykonać sztuczne oddychanie.

mojeIKP umożliwia rodzicom załatwianie szeregu spraw zdrowotnych dziecka, w tym:

  • łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań dziecka na telefonie,
  • sprawdzenie ulotki i dawkowania przepisanego leku,
  • ustawienie przypomnienia o terminach i dawkach zażywanych leków,
  • wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu (bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL),
  • udostępnienie medykowi dokumentów medycznych dziecka (np. podczas konsultacji u lekarza, który nie jest stałym lekarzem dziecka, a wizyta nie odbywa się w stałej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej),
  • bez logowania się: funkcjonalność „pierwsza pomoc” oraz dostęp do ważnych telefonów alarmowych i informacyjnych, związanych z opieką zdrowotną.

Więcej na temat aplikacji mojeIKP znajdziecie Państwo na stronie https://pacjent.gov.pl/

oraz w załączniku: Informacja_pierwsza pomoc w mojeIKP

Zwracamy się do Państwa Dyrektorów z prośbą o rozpropagowanie informacji wśród nauczycieli, uczniów i rodziców np. poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.

 

 

Załączniki

Informacja_pierwsza pomoc w mojeIKP
Data: 2022-11-25, rozmiar: 115 KB