24 listopada 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.

Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

 

Szczegóły oraz rejestracja pod adresem: www.bezpiecznepraktyki.pl

Dla grup zorganizowanych / klas istnieje możliwość przesłania zgłoszeń oraz list uczestników w plikach edytowalnych na adres biuro@bezpiecznepraktyki.pl