14 listopada 2023

Badanie ORE „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”.

Badanie jest poświęcone wsparciu specjalistycznemu proponowanemu przez szkoły dzieciom migrantom z traumatycznymi doświadczeniami. Pozwoli poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badania mają charakter anonimowy. Wyniki zostaną udostępnione w formie raportu w celu doskonalenia rozwiązań systemowych i pozasystemowych. W kwestionariuszu zostało zawartych 25 pytań. Przybliżony czas udzielania odpowiedzi wynosi 15-20 minut.

Link do formularza ankiety: 
https://forms.office.com/e/5r89gfQmfZ

Osoby, które wolałyby udzielić w formie wywiadu za pośrednictwem Teams lub innych narzędzi, proszone są o kontakt mailowy: edab@aps.edu.pl lub telefoniczny: 608585169 z panią Ewą Dąbrową.