29 listopada 2021

Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022. W głównym etapie, które będzie realizowane w marcu i kwietniu 2022 r., weźmie udział 170 szkół podstawowych z całego kraju, wylosowanych przez międzynarodowe konsorcjum. Badanie w szkole prowadzone będzie wśród uczniów jednego lub dwóch oddziałów klasy ósmej:

  • udział wylosowanych szkół w badaniu jest warunkiem uzyskania reprezentatywnych danych i trafnych wyników badania,
  • do badania nie można się zgłosić, IBE będzie kontaktować się ze szkołami wylosowanymi do badania,
  • wyniki badania są opracowywane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani poziomu wiedzy poszczególnych uczniów; organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu,
  • realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym,
  • przy organizacji badania brana pod uwagę będzie sytuacja epidemiczna, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Badanie ICCS jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziałów uczniów wymagana jest zgoda rodziców). Informacja o badaniu znajduje się na stronie instytutu iccs.ibe.edu.pl oraz na stornie IEA www.iea.nl