8 marca 2023

Autoportret z historią

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłosiło II edycję konkursu „Autoportret z historią”. Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.

Więcej informacji:

http://muzeum.bialystok.pl/konkurs-autoportret-z-historia/