11 czerwca 2021

Ankieta Europejskiego Biura UNEP

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół
z województwa podlaskiego

Europejskie Biuro UNEP przygotowało ankietę dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, skierowaną w szczególności do osób z Europy i Azji Środkowej. Celem ankiety jest poznanie wiedzy młodych ludzi na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie. Pozwoli to na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnieniu głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP. Strategia (w językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, portugalskim) została zamieszczona na stronie: https://www.decadeonrestoration.org/ru/strategiya.

Ankieta, dostępna również w języku polskim, na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflQS2HP4_1KDYwENdO5M3rsJA39_Y_0SuHsApXN9OVYahDZg/viewform?fbzx=6191435090843525979, będzie aktywna do listopada 2021 r.

Istotne jest stworzenie możliwości wpływu młodzieży na kształtowanie polityki na rzecz ochrony środowiska. Jest to też ważny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom informacji o ww. ankiecie.