18 listopada 2021

Akcja: „Duma i szacunek, więc narysuję rysunek”

Minister Edukacji i Nauki zachęca do udziału w akcji „Duma i szacunek, więc narysuję rysunek” organizowanej przez Katolicką Szkołę Podstawową Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Celami akcji są: budowanie trwałej więzi z krajem ojczystym, wzmacnianie świadomości obywatelskiej i integracja międzypokoleniowa.

W akcję mogą włączyć się dzieci z przeszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (młodzież i osoby dorosłe).

Udział w akcji polega na wykonaniu dowolną techniką plastyczną lub w wybranym programie graficznym rysunku, plakatu lub pocztówki z podziękowaniami dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego lub Policji, którzy bronią granic Polski. Zdjęcia prac lub pliki jpg lub png należy przesłać na adres: dumaiszacunek@gmail.com

Informacji na temat akcji udziela s. Zuzanna Ewelina Gabiga: dumaiszacunek@gmail.com

Dodatkowe informacje dostępne są na Facebooku szkoły organizującej akcję.