3 kwietnia 2023

ABC Małego Konsumenta – projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta realizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji Cyfrowej ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli przedszkolnych, edukatorów i rodziców. Wpisuje się w założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz polityki oświatowej w zakresie wsparcia dzieci w zrozumieniu dynamicznie zmieniającego się otoczenia i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym.

W ramach projektu nauczyciel przeprowadzi w przedszkolu z grupami liczącymi minimum 10 dzieci w wieku 4-5 lat dwa 30 minutowe zajęcia o tematyce konsumenckiej z wykorzystaniem nowych narzędzi edukacyjnych. Dzieci dowiedzą się, że są konsumentami i poznają najważniejsze pojęcia z tym związane: co to jest paragon, reklamacja i jak robić przemyślane zakupy. Dzieci otrzymają drobne upominki oraz dyplomy.

Każde ze zgłoszonych do projektu przedszkoli otrzyma zestawy wszystkich potrzebnych do projektu materiałów oraz zestawy plastyczne, z których dzieci będą mogły wykonać prace plastyczne do organizowanego w ramach programu konkursu. Nagrodzone w konkursie przedszkola otrzymają wartościowe nagrody.

Projekt będzie realizowany w terminie 1 września 2022 – 31 grudnia 2023 i rozpocznie się szkoleniem dla uczestniczących nauczycieli. Projekt obejmie 500 przedszkoli publicznych i niepublicznych w całej Polsce. Finansowany jest ze środków UOKiK, a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w zajęciach.

Szczegóły dotyczące projektu oraz formularz zgłoszeniowy:
http://frec.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie.html

Strona projektu:
https://malykonsument.uokik.gov.pl/