20 grudnia 2023

9. edycja Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA)

Instytut badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji dziewiątej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku. W ostatniej edycji PISA 2022 wzięło udział 81 krajów i regionów z całego świata.

W pierwszym etapie badania, zaplanowanym na 4.03-12.04.2024 roku, udział weźmie 55 wylosowanych szkół ponadpodstawowych z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i podlaskiego.

Wiarygodność wyników dotyczących poziomu umiejętności polskich piętnastolatków zależy od uczestnictwa w badaniu wszystkich wylosowanych szkół.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że:

  • wyniki badania PISA są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów,
  • organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu,
  • realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z panią Katarzyną Pasiak, tel.: 573 444 572, e-mail: pisa@ibe.edu.pl.

Szczegółowe informacje na temat badania PISA można znaleźć na stronie: https://pisa.ibe.edu.pl/