17 stycznia 2023

2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Konwencji
Ramsarskiej zapraszają do organizacji i udziału w wydarzeniach z okazji Światowego Dnia
Mokradeł. Tegoroczne hasło brzmi „Już czas na przywrócenie mokradeł”.
Zachęcamy Państwa do włączenia się w kampanię na temat niezwykłej roli obszarów
podmokłych w przyrodzie i życiu człowieka. Materiały informacyjne w wersji elektronicznej
dostępne są na stronie
http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne.
Więcej informacji na temat Konwencji o obszarach wodno-błotnych oraz działaniach
Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej znajduje się na stronie
http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.
Ponadto zachęcamy do pobrania i prezentacji filmu przyrodniczego pt. „Narew – od
źródeł do ujścia” zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Film
eksponuje walory rzeki Narew mającej charakter rzeki warkoczowej i wpisanej na listę
obszarów wodnobłotnych o międzynarodowym znaczeniu Konwencji Ramsarskiej. Link do
filmu w jakości 4K 13 GB:
https://gendyrochronysrodowiskamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/teams6_gendyrochron
ysrodowiska_onmicrosoft_com/Eqok606qoMlEgZ_ZMpUpv8kBVzuLHH9fjjl85NiBbRanbw?e=
5%3ajlVj31&at=9