17 października 2017

Podsumowanie programu MEN Pilotaż Progr4mowania oraz kampanii Programowanie z eTwinning

W czwartek, 28 września 2017 r. 32 nauczycieli oraz dyrektorów szkół odebrało wyróżnienia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej za innowację pedagogiczną przeprowadzoną w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła w Pilotażu Programowania.

Spośród 1592 szkół zgłoszonych do pilotażu komisja ekspertów powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróżniła 16 szkół z całej Polski – jedną z każdego z województw.

Z województwa podlaskiego wyróżnienie przyznano Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej za innowację pedagogiczną autorstwa Pani Katarzyny Grabowskiej – Wizner oraz Pana Krzysztofa Grunwald pt. „Moja pasja? -Programowanie”.

Wyróżnieni autorzy innowacji odebrali również gratulacje od obecnych na uroczystości kuratorów oświaty ze swoich województw.

Lista wyróżnionych szkół znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://programowanie.men.gov.pl/podsumowanie-programu-men-pilotaz-progr4mowania-oraz-kampanii-programowanie-z-etwinning/.

Wyróżnienie dla szkoły oraz prezentacja efektów realizowanej innowacji są dostępne na stronie internetowej szkoły: http://spniedzwiadna.pl/index.php/2017/09/29/podsumowanie-pilotazu-programowania-ministerstwa-edukacji-narodowej-sukces-szkoly/.

oraz http://spniedzwiadna.pl/index.php/innowacje/.

Podsumowanie kampanii Programowanie z eTwinning wraz z materiałami do wykorzystania przez nauczycieli znajdują się pod adresem:

http://programowanie.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/publikacja.pdf.