13 grudnia 2017

Kurs informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza nabór na „Kurs dokształcający w zakresie informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”.

Na stronie Wydziału http://mat.umk.pl ukazała się wyczerpująca informacja o Kursie.

Proponowany Kurs ma charakter doskonalący i jego celem jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pełnej realizacji edukacji informatycznej i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami na poziomie kształcenia w klasach I-III, m. in. poprzez wypracowanie przez uczestników własnych konspektów i materiałów do zajęć z tego zakresu tematycznego.

Ponadto szczegółowe informacje o programie i organizacji Kursu i znajdują się w załączonym dokumencie O Kursie, a także w załączniku stanowiącym formularz Zgłoszenia na Kurs.

Kurs jest wspierany grantem firmy Google.

Dodatkowych informacji udziela: Maciej M. Sysło; 604 515 777; syslo@mat.umk.pl