30 kwietnia 2020

Materiały i prezentacje

Szkolnictwo branżowe na stronie MEN

Monitorowanie klasyfikacji zawodów i podstawy programowej kształcenia w zawodach

Prezentacje z konferencji regionalnej 8 listopada 2018 r.:

Kształcenie zawodowe w województwie podlaskim

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zastosowanie systemu ECVET w mobilnościach i stażach zawodowych uczniów i nauczycieli