1 lutego 2017

Zarządzenie Nr 10/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje:

§1

1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Jolanta Jurgiel – przewodniczący Komisji, dyrektor Wydziału Organizacyjnego

2) Elżbieta Kamińska – członek Komisji, p.o. dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji,

3) Franciszek Górski – członek Komisji, p.o. dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego,

4) Ewa Markowska – członek Komisji, p.o. dyrektora Delegatury w Suwałkach,

5) Witold Gronostajski – członek Komisji, Dyrektor Delegatury w Łomży,

6) Monika Rękawek – członek Komisji, główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej.

§2

  1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.