30 stycznia 2023

Zarządzenie nr 9/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim:

  1. do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;
    oraz
  5. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik nr 1_2023-24_4LO-5T-Bs1
Data: 2023-01-30, rozmiar: 132 KB
Załącznik nr 3_2022-23_Szkoła policealana
Data: 2023-01-30, rozmiar: 105 KB
Załącznik nr 4_2022-23_4LO dla Dorosłych
Data: 2023-01-30, rozmiar: 93 KB
Załącznik nr 5_2022-23_SP dla Dorosłych
Data: 2023-01-30, rozmiar: 96 KB