8 lutego 2019

Zarządzenie Nr 9/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2019 roku

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki