4 stycznia 2017

Zarządzenie Nr 85/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania rejonowych komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Załączniki