18 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionego ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionego ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1559 z późn. Zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionego ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

  1. Beata Pietruszka – przewodnicząca komisji, Podlaski Kurator Oświaty,
  2. Jolanta Jurgiel – członek komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  3. Monika Rękawek – członek komisji, radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty  w Białymstoku,
  4. Bożena Biełous – członek komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2

  1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionego ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.