6 lutego 2019

Zarządzenie nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Procedurę opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

 

Załączniki

Procedura odznaczenia 2019
Data: 2019-02-06, rozmiar: 46 KB