27 stycznia 2017

Zarządzenie Nr 8 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 8 /2017

Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia „Procedury opiniowania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe”

 

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 4 maja 2016 zarządza się co następuje:

§1. Ustala się „Procedurę opiniowania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe”, określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki