27 września 2017

Zarządzenie Nr 75/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdzam regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 opracowane na:
  • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  • Wojewódzki Konkurs Informatyczny
  • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
  • Wojewódzki Konkurs Matematyczny

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.