27 września 2017

Zarządzenie Nr 74/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r

w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się Regulamin Ogólnopolskiego  Konkursu „Myśli  Jana Pawła II – Papieża Słowianina”,  stanowiący  załącznik  do  zarządzenia w sprawie  ustalenia  Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin konkursu 2018 JPII
Data: 2017-09-29, rozmiar: 96 KB