17 września 2019

Zarządzenie nr 73/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdzam regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2019/2020 opracowane na:

1) Wojewódzki Konkurs Biologiczny

2) Wojewódzki Konkurs Chemiczny

3) Wojewódzki Konkurs Fizyczny

4) Wojewódzki Konkurs Geograficzny

5) Wojewódzki Konkurs Historyczny

6) Wojewódzki Konkurs Informatyczny

7) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

8) Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego

9) Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

10) Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

11) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

12) Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

13) Wojewódzki Konkurs Matematyczny

14) Wojewódzki Konkurs Plastyczny

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.