22 października 2021

Zarządzenie nr 72/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 21 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 72 /2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z 21 października 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1233)

§ 1

Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 25 grudnia 2021 r.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia następującego po dniu podpisania.