8 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 72/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po zakończeniu służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1889 ze zm.), zarządza się co następuje:

§1

  1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po zakończeniu służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Jolanta Jurgiel – przewodnicząca Komisji, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,

2) Krzysztof Sochoń – członek Komisji, dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych,

3) Monika Rękawek – członek Komisji, główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej.

§2

  1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po zakończeniu służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.