16 września 2019

Zarządzenie nr 71/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję wojewódzkie komisje wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w następującym składzie:

 1) Wojewódzka Komisja Konkursu Biologicznego

1. przewodniczący Urszula Bołtryk Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Agnieszka Gryczkowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
3. sekretarz Barbara Ziembińska Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen Władysława Sikorskiego w Białymstoku

4.

członek komisji Monika Markiewicz-Trosko Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

 2) Wojewódzka Komisja Konkursu Chemicznego

1. przewodniczący Joanna Kłosowska Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Tomasz Hodun Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
3. sekretarz Dorota Mironiuk Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku
4. członek komisji Wojciech Kaczorowski Szkoła Podstawowa nr 50 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

 3) Wojewódzka Komisja Konkursu Fizycznego

1.

przewodniczący Dariusz Bossowski II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Hanna Babińska II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
3. sekretarz Irena Sirocka Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku
4. członek komisji Urszula Dorota Uściłko Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

 4) Wojewódzka Komisja Konkursu Geograficznego

1. przewodniczący Anna Pogorzelska Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Sylwia Rynkiewicz Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
3. sekretarz Joanna Świętkowska Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
4. członek komisji Alicja Jakimiec Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej

5) Wojewódzka Komisja Konkursu Historycznego

1. przewodniczący Marzena Korolczuk Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Maria Kurop Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
3. sekretarz Małgorzata Chmielewska Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
4. członek komisji Marzena Joka Szkoła Podstawowa nr 50 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

5.

członek komisji Ewa Sobecka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

6) Wojewódzka Komisja Konkursu Informatycznego

(przeprowadzanego przez Politechnikę Białostocką oraz III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku)

1. przewodniczący Tomasz Grześ Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
2. wiceprzewodniczący Sylwia Żylińska-Awruk III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
3. sekretarz Małgorzata Dakowicz VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
4. członek komisji Adam Klimowicz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

7) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Angielskiego

1. przewodniczący Ewa Sajewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Renata Tarazewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku
3. sekretarz Anna Kuptel Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
4. członek komisji Elżbieta Bołbot Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku

8) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Białoruskiego

(przeprowadzanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce)

1. przewodniczący Jan Karczewski II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
2. wiceprzewodniczący Walentyna Babulewicz Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
3. sekretarz Anna Kondraciuk Szkoła Podstawowa w Narewce
4. członek komisji Anna Frankowska Szkoła Podstawowa w Orli

9) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Francuskiego

(przeprowadzanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku)

1. przewodniczący Elżbieta Hanc V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Katarzyna

Lul-Worobiej

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
3. sekretarz Hanna Szumowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

10) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Niemieckiego

1. przewodniczący Aleksandra Kiszkiel-Silwanow XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Ewa Jelska XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
3. sekretarz Renata Kalinowska Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
4. członek komisji Karolina Szewczyk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

11) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Polskiego

1. przewodniczący Agata Wróbel Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Edyta Komło Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
3. sekretarz Ewa Underlich Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
4. członek komisji Urszula Szutkiewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
5. członek komisji Elżbieta Chmielewska-Ryś Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

 12) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Rosyjskiego

1.

przewodniczący Iwona Edyta Jakimiuk Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

2. 

wiceprzewodniczący Regina Bajerska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

3.

sekretarz Alina Kazimierowicz Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

4.

członek komisji Katarzyna Kruglicz Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

13) Wojewódzka Komisja Konkursu Matematycznego

1. przewodniczący Jolanta Kaźmierska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Małgorzata Korneluk Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
3. sekretarz Iwona Gałaszewicz Niepubliczne Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
4. członek komisji Hanna Winiarska Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku

14) Wojewódzka Komisja Konkursu Plastycznego

(przeprowadzanego przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku)

1. przewodniczący Ewa Elżbieta Onoszko VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Krystyna Ratasiewicz III Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
3. sekretarz Cezary Radosław Gwizdon Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
4. członek komisji Dżanetta Murawska Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

§ 2. Zadania wojewódzkich komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostaną określone w regulaminach poszczególnych konkursów.

§ 3. Składy wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych zostaną uzupełnione odrębnym zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty po zakończeniu stopnia rejonowego o liczbę członków komisji odpowiednią do liczby uczestników stopnia wojewódzkiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.