25 września 2017

Zarządzenie Nr 70/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu do koordynacji projektów realizowanych w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021

Na podstawie §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządzam co następuje:

 § 1.

Powołuję Zespół do koordynacji projektów wynikających z Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021. W skład Zespołu wchodzą:

  1. Dorota Zimnoch – przewodnicząca – zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół  Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  2. Krystyna Pasiuk – członek – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  3. Tadeusz Mosiek – członek – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  4. Marek Brzozowski – członek – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  5. Lesław Szulżuk – członek – st. specjalista Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 § 2.

Do zadań Zespołu należy koordynacja zadań realizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w związku z przygotowaniami i obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.