19 września 2017

Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

Załączniki

Zarządzenie Nr 66
Data: 2017-09-19, rozmiar: 73 KB