9 września 2017

Zarządzenie nr 63/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Witold Gronostajski – przewodniczący Komisji, dyrektor Delegatury w Łomży,

2) Franciszek Górski – członek Komisji, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego,

3) Monika Rękawek – członek Komisji, główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej,

4) Bożena Biełous – członek Komisji, starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

§ 2

1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń