13 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 61/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionych ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 265 i 285) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionych ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Elżbieta Kamińska – przewodnicząca komisji, Wicekurator Oświaty,

2) Ilona Bujko – członek komisji, zastępca dyrektora Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

3) Monika Rękawek – członek komisji, radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty  w Białymstoku,

4) Bożena Biełous – członek komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2

1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionych ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.