15 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 6/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”

Zarządzenie Nr 6/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.[1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 111/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.

 

Załączniki

Procedura wyłonienia kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty
Procedura wyłonienia kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty
Data: 2020-01-15, rozmiar: 74 KB
Klauzula RODO
Klauzula RODO
Data: 2020-01-15, rozmiar: 537 KB
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Data: 2020-01-15, rozmiar: 39 KB
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2
Data: 2020-01-15, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Data: 2020-01-15, rozmiar: 34 KB
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4
Data: 2020-01-15, rozmiar: 47 KB