11 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r, poz. 265 i 285) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Elżbieta Kamińska – przewodnicząca komisji, Wicekurator Oświaty,

2) Wioletta Kowieska – członek, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

3) Irena Schabieńska – członek komisji, Zastępca dyrektora Delegatury w Suwałkach,

§ 2

1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. w Delegaturze w Suwałkach, Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.