2 maja 2018

Zarządzenie Nr 58/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 02.05.2018 roku

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego.

Załączniki