8 lipca 2024

Zarządzenie Nr 57/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, w następującym składzie:
1) Agnieszka Krokos-Janczyło – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
2) Monika Rękawek – Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
3) Małgorzata Bazyluk – p.o. Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.