8 września 2021

ZARZĄDZENIE NR 56/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję wojewódzkie komisje wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w następującym składzie:

 

1) Wojewódzka Komisja Konkursu Biologicznego

1. przewodniczący Agnieszka Morzy Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Barbara Ziembińska Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
3. sekretarz Monika Markiewicz-Trosko Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
4. członek komisji Agnieszka Gryczkowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

 

 

2)  Wojewódzka Komisja Konkursu Chemicznego

1  przewodniczący Joanna Kłosowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Tomasz Hodun Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
3. sekretarz Dorota Mironiuk Szkoła Podstawowa nr 22 w Białymstoku
4. członek komisji Aneta Nodzewska Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie

 

3) Wojewódzka Komisja Konkursu Fizycznego

1.        przewodniczący Dariusz Bossowski II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Hanna Babińska II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
3. sekretarz Irena Sierocka Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
4. członek komisji Ewa Niemyjska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

 

4)  Wojewódzka Komisja Konkursu Geograficznego

1.        przewodniczący Anna Pogorzelska Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Sylwia Rynkiewicz Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku
3. sekretarz Halina Franczyk Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
4. członek komisji Alicja Jakimiec Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej

 

5)  Wojewódzka Komisja Konkursu Historycznego

1.        przewodniczący Marzena Korolczuk Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Ewa Sobecka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
3. sekretarz Małgorzata Chmielewska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
4. członek komisji Marzena Joka Szkoła Podstawowa nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

 

6)  Wojewódzka Komisja Konkursu Informatycznego
(przeprowadzanego przez Politechnikę Białostocką oraz III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku)

1.        przewodniczący Tomasz Grześ Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
2. wiceprzewodniczący Jacek Cichosz III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
3. sekretarz Małgorzata Dakowicz VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
4. członek komisji Adam Klimowicz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

 

7)  Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Angielskiego

1.        przewodniczący Urszula Juszczuk Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Wojciech Kalinowski Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
3. sekretarz Barbara Osipczuk Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki  w Białymstoku
4. członek komisji Joanna Radziewicz Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

 

8)  Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Białoruskiego
(przeprowadzanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania  im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)

1.        przewodniczący Anna Demianiuk II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
2. wiceprzewodniczący Tamara Bielkiewicz Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga w Narwi
3. sekretarz Eugenia Taranta Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim
4. członek komisji Alicja Nidae II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

 

9)  Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Francuskiego
(przeprowadzanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku)

1.        przewodniczący Elżbieta Hanc V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

w Białymstoku

2. wiceprzewodniczący Katarzyna

Lul-Worobiej

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
3. sekretarz Hanna Szumowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

10)  Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Niemieckiego

1.        przewodniczący Aleksandra Kiszkiel-Silwanow XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Ewa Jelska XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
3. sekretarz Renata Kalinowska Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
4. członek komisji Karolina Szewczyk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

 11)  Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Polskiego

1.        przewodniczący Agata Wróbel Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Edyta Komło Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
3. sekretarz Ewa Underlich Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
4. członek komisji Agata Szymborska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

12)  Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Rosyjskiego

1.        przewodniczący Dorota Szamborska VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Halina Bancarewicz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
3. sekretarz Regina Bajerska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
4. członek komisji Małgorzata Bancarewicz VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

 

13)  Wojewódzka Komisja Konkursu Matematycznego

1.        przewodniczący Iwona Gałaszewicz Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Małgorzata Korneluk Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
3. sekretarz Edyta Iwaniuk Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
4. członek komisji Dorota Gryko-Piaskowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

 

§ 2. Zadania wojewódzkich komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostaną określone w regulaminach poszczególnych konkursów.

§ 3. Składy wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych zostaną uzupełnione odrębnym zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty po zakończeniu stopnia rejonowego o liczbę członków komisji odpowiednią do liczby uczestników stopnia wojewódzkiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.