2 lipca 2020

Zarządzenie Nr 56/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. „Zasady kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży” stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. Wzór protokołu kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia podpisania.

 


[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018
z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zasady kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży
Załącznik nr 1 - Zasady kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży
Data: 2020-07-02, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży
Data: 2020-07-02, rozmiar: 32 KB