19 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 54/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim organizuje się w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Matematyczny.

§ 2. Podlaski Kurator Oświaty zleci przeprowadzenie konkursu wymienionego w:

 1. § 1 pkt 6 – Politechnice Białostockiej oraz III Liceum Ogólnokształcącemu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
 2. § 1 pkt 8 – Zespołowi Szkół z II Liceum Ogólnokształcącemu z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 3. § 1 pkt 9 – V Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

§ 3. Zgłoszenia do konkursów przedmiotowych są przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl w terminach:
a) do 4 września 2020 r. rejestracja szkoły
b) do 11 września 2020 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkół na siedziby komisji rejonowych
c) do 25 września 2020 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach.

§ 4. Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 30 września 2020 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.