24 maja 2017

Zarządzenie Nr 51/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny działań zgłoszonych w ramach konkursu „W barwach biało-czerwonych”  organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów Walki  o Niepodległość Rzeczypospolitej

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);
 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 3. Zaproszenia do udziału w projekcie „W barwach biało-czerwonych” z dnia 3 kwietnia 2017 r.

zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję Komisję do oceny działań zgłoszonych w ramach konkursu „W barwach biało-czerwonych” organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. W skład Komisji wchodzą:

 1. Dorota Zimnoch – przewodnicząca komisji – st. wizytator Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku
 2. Marek Brzozowski – członek komisji – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 3. Bogumiła Koniuszewska – członek komisji – st. wizytator Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku
 4. Krzysztof Sochoń – członek komisji – st. wizytator Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku
 5. Jolanta Wróblewska-Chorzewska – członek komisji – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§2.

Do zadań Komisji należy analiza i ocena nadesłanych projektów zgodnie z kryteriami wskazanymi w zaproszeniu do konkursu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.