13 lipca 2021

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 50/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

§1. Dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim organizuje się w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Matematyczny.

§ 2. Podlaski Kurator Oświaty zleci przeprowadzenie konkursu wymienionego w:

 1.  §1 pkt 6 – Politechnice Białostockiej oraz III Liceum Ogólnokształcącemu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
 2.  §1 pkt 8 – II Liceum Ogólnokształcącemu z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 3.  §1 pkt 9 – V Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

§ 3. Zgłoszenia do konkursów przedmiotowych będą przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl w terminach:

  1. do 6 września 2021 r. rejestracja szkoły
  2. do 13 września 2021 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkół na siedziby komisji rejonowych
  3. do 27 września 2021 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach.

§ 4. Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 30 września 2021 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.