29 marca 2017

Zarządzenie Nr 44/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie organizacji III etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.

Na podstawie:

 1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 2. § 3 i 4 porozumienia zawartego 5.09.2016r. pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w roku szkolnym 2016/2017 XXII edycji w/w konkursu;
 3. § 4,5, 6 ust. 1 i 2, § 7 ust. 3, § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 4. rozdz. IV pkt. 18, rozdz.VI pkt.41 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 5. pkt.4 i 6 porozumienia zawartego 27.09.2016r. pomiędzy  Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w roku szkolnym 2016/2017 w/w olimpiady.

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Wojewódzką Komisję Konkursową w składzie:

 • Lesław Szulżuk, przewodniczący komisji – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • kpt. Andrzej Koc, członek – pracownik WSzW w Białymstoku;
 • Marcin Kosiański, członek – pracownik JW 3519 w Białymstoku;
 • Jan Dworakowski, członek – emerytowany nauczyciel historii.

§2.

Powołuję Okręgową komisję Olimpiady w składzie:

 • Tomasz Wesołowski, przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Lesław Szulżuk, z-ca przewodniczącego – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • Józef Waczyński, członek – pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku;
 • Łukasz Lubicz Łapiński, członek – pracownik Oddziału IPN w Białymstoku.

§3.

Miejsce przeprowadzenia konkursu i olimpiady – Klub Żołnierski JW 3519 w Białymstoku,  ul. Kawaleryjska 70/28.

§4.

Konkurs i Olimpiada zostaną przeprowadzone w dniu 30 marca 2017r. w godz. 11.00 – 13.00.

§5.

Komisje dokonają ostatecznej oceny wyników egzaminu i zakwalifikują:

 • w konkursie do IV etapu ogólnopolskiego dwóch uczniów w każdej kategorii szkół, spośród uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów;
 • w olimpiadzie do III etapu ogólnopolskiego trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów.

§6.

Komisja Konkursowa dodatkowo wyłoni:

 • laureatów spośród uczniów szkół podstawowych oraz spośród uczniów szkół gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów;
 • finalistów spośród uczniów szkół podstawowych oraz spośród uczniów szkół gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów;

§7.

Nagrody:

 • Wyróżnienie nagrodą rzeczową trzech pierwszych uczestników w każdej z kategorii szkół;
 • Wyróżnienie dyplomem pięciu pierwszych uczestników w każdej z kategorii szkół.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.