7 czerwca 2024

Zarządzenie Nr 43/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 roku zmieniające zrządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik Nr 1 po zmianach 2024
Data: 2024-06-07, rozmiar: 22 KB