26 maja 2021

Zarządzenie Nr 40 /2021 z dnia 24 maja 2021 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 105 poz. 870) zarządza się, co następuje.

§ 1

 Powołuje się zespół powypadkowy w składzie:

  1. Zbigniew Szpakowicz – starszy specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji (prowadzący sprawy bhp)
  2. Małgorzata Borkowska – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, zgłoszonego  przez pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 21 maja 2021 r.

§ 2

Zadaniem zespołu powypadkowego jest niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka