29 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 4/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim:

  1. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
    oraz
  4. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Bata Pietruszka
/-/
Podlaski Kurator Oświaty

Załączniki