9 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 4/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§ 1. W Zarządzeniu nr 82/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] § 11 ust 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego,”.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 94/2018 z dnia 22 października 2018 r.