29 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 4/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie procedur opiniowania zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki oraz przekazania szkoły

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) „Procedurę wydawania opinii w sprawie zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) „Procedurę wydawania opinii w sprawie przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej”, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 95/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie procedur opiniowania zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki oraz przekazania szkoły.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia  21 sierpnia 2018 roku i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

 

Załączniki

załącznik nr 1
Data: 2019-01-29, rozmiar: 75 KB
załącznik nr 2
Data: 2019-01-29, rozmiar: 22 KB