30 marca 2020

Zarządzenie Nr 36/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionych ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionych ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca komisji,

2) Wioletta Kowieska – członek komisji, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

3) Bożena Obuchowska – członek komisji, dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

4) Dorota Zimnoch – członek komisji, zastępca dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

5) Bożena Biełous – członek komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2

1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionych ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.