21 kwietnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. wyrażania przez Kuratora Oświaty zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora
do spraw wyrażania przez Kuratora Oświaty zgody na zatrudnienie nauczycieli
bez kwalifikacji w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku
w następującym składzie:

  • Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
  • Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  • Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  • Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
    i Organizacji – członek Komisji.

 

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.