12 marca 2018

Zarządzenie nr 33/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik  do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku, zarządza się, co następuje:

 §1

 

Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie:

 1. Bożena Dzitkowska – przewodnicząca Komisji – p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty,
 2. Elżbieta Kamińska – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych,
 3. Anna Topór  – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego,
 4. Franciszek Górski  – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów,
 5. Elżbieta Arciszewska  – członek Komisji – p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach,
 6. Witold Gronostajski – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Łomży.

 §2

 1. Zadaniem komisji jest:
 2. dokonanie analizy dorobku zawodowego kandydatów do nadania im tytułu honorowego profesora oświaty,
 3. wyłonienie kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty,
 4. sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.
 5. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.