2 marca 2018

Zarządzenie Nr 30/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych  w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 powołanych Zarządzeniem nr 71/2017 z dnia 25 września 2017 roku

 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1.

Do prac w wojewódzkiej komisji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w dotychczasowych gimnazjach powołuję:

Lp. Nazwa konkursu Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa szkoły
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Agnieszka Gryczkowska Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku
2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Alina Koniecko Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku
3. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Monika Markiewicz-Trosko Publiczne Gimnazjum nr 29 Sportowe im. Adama Mickiewicza przy Zespole Szkół nr 2 w Białymstoku
4. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Marta Owczarczuk Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Choroszczy
5. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Agnieszka Siwik Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku
6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Alina Skowrońska Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku
7. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Alina Szpica Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie
8. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Beata Wnuczyńska-Ogryzko Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
9. Wojewódzki Konkurs Biologiczny Agata Wrona Publiczne Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku

 §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.