2 marca 2018

Zarządzenie Nr 29/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura przeprowadzania służby przygotowawczej w  Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty  stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty  z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządzam, co następuje:

§1.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889 z późn. zm.) wprowadza się do stosowania dokument pt. „Procedura przeprowadzania służby przygotowawczej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.